1. Inleiding

Wij, Ella’s Kitchen (Brands) Limited (“Wij” “Ons” “Onze” “Ella’s Kitchen”) zijn begaan met de bescherming en het respecteren van uw privacy.


In dit Privacy Beleid wordt uitgelegd hoe Wij de persoonsgegevens gebruiken die u ons verstrekte tijdens of naar aanleiding van:


(a) uw gebruik van Onze website op de domeinnaam, www.ellaskitchen.be (“Website”);
(b) alle correspondentie, gerelateerde inzendingen, inhoud of ander materiaal uitgewisseld tussen Ella’s Kitchen en u;

(c) alle interacties met ons via de Website of andere communicatiekanalen;

(d) alle Activiteiten en Interactieve Diensten en Promoties (zoals gedefinieerd in onze Algemene Voorwaarden) aangeboden via of voortvloeiend uit Onze Website;

(e) een "Lid" worden van Ella's Kitchen door u in te schrijven op Onze mailinglijst; en

(f) gegevens die u aan Ons verstrekt bij gebruik van Ons "Neem contact op" formulier op Onze Website.


Persoonsgegevens betreffen alle informatie die u persoonlijk identificeert, en kunnen uw naam, adres of e-mailadres bevatten. Gelieve het hiernavolgende zorgvuldig te lezen om Onze visies en werkwijzen betreffende uw persoonsgegevens te begrijpen en hoe Wij er mee zullen omgaan. Door onze website te bezoeken, door te bladeren of op een andere manier te gebruiken, bevestigt u dat u dit Privacy Beleid hebt gelezen en dat u ermee akkoord gaat.

2. Verantwoordelijke voor verwerking

Onze Website is eigendom van en wordt beheerd door Ella's Kitchen (Brands) Limited, die in het kader van de privacywetgeving de verantwoordelijke voor verwerking is.

3. Gegevens die Wij van u verzamelen

Wij verzamelen informatie die rechtstreeks door u wordt verstrekt en informatie die passief of automatisch van u wordt verzameld. In het bijzonder zullen Wij de volgende gegevens van u verzamelen en verwerken:

 • Informatie die u verstrekt bij het invullen van formulieren op Onze Website. Dit omvat informatie die u verstrekt wanneer u Ons "Word lid" of "Neem contact op" formulier invult;
 • Informatie die u verstrekt wanneer u met Ons correspondeert;
 • Informatie die u verstrekt bij het antwoorden op enquêtes die Wij u vragen om in te vullen voor onderzoeksdoeleinden (hoewel u niet hoeft te reageren op deze enquêtes);
 • Details van uw bezoeken aan Onze Website met inbegrip van, maar niet beperkt tot, dataverkeer, locatiegegevens, weblogs en andere communicatiegegevens en de bronnen en links die u opent;
 • Informatie die aan Ons wordt verstrekt door derden (inclusief Onze groepsbedrijven);
 • Informatie die u over uzelf verstrekt wanneer u contact met Ons opneemt via sociale media of wanneer u deelneemt aan Onze promoties, wedstrijden of beoordelingen over Ons instuurt; en
 • Alle andere informatie die u aan Ons verstrekt wanneer u Onze Website gebruikt, inclusief wanneer u bij Ons online shopt, inloggegevens voor uw account zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord dat u koos, naam, adres en e-mailadres.

Wij verzamelen soms gevoelige persoonsgegevens of persoonsgegevens van een speciale categorie die u aan Ons verstrekt via het formulier “Neem contact op” met betrekking tot de gezondheid van uw “kleintjes” zoals allergieën of andere gezondheidsaandoeningen die van invloed zijn op hun dieet. Wij behandelen deze gegevens conform de extra bescherming die zij krijgen onder de privacywetgeving. Wij verzamelen en gebruiken deze persoonsgegevens alleen als u Ons daarvoor toestemming heeft gegeven.

Wanneer u zich aanmeldt voor ‘Word Lid” of shopt op Onze Website, vragen wij wel om gegevens over uw “kleintjes”, met name de naam en geboortedatum van het kind, om e-mails en verpakkingen te personaliseren zodat de verstrekte informatie voor u relevant is.

Wij zullen ook gegevens over u verzamelen van derden om Ons te helpen Onze klanten beter te begrijpen. Dergelijke gegevens bevatten mogelijk informatie over het soort producten waarin u eventueel in geïnteresseerd bent.

4. Gegevens die Wij verzamelen door uw gebruik van Onze Website

Als u Onze Website gebruikt, zullen we ook passief gegevens verzamelen door middel van Ons gebruik van cookies, pixels, beacons, logbestanden en andere technologieën. Deze gegevens helpen Ons om meer nuttige informatie, diensten, tools en advertenties te verstrekken. Zie Ons Cookie Beleid voor meer informatie.

5. Uw persoonsgegevens opslaan

Wij zullen alle stappen ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om te verzekeren dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacy Beleid worden behandeld. De persoonlijke informatie die u Ons verstrekt, zal door Ons worden bewaard conform de toepasselijke wetgeving en conform Ons wereldwijd dataretentie beleid. Wij bewaren uw persoonlijke informatie op Onze systemen slechts zolang als nodig is voor het relevante doel waarvoor deze is verzameld.

Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om persoonlijke informatie die We in Ons bezit hebben te vernietigen of te de-identificeren als deze niet langer nodig is voor het doel waarvoor ze is verzameld.

6. Gebruik van de gegevens

Wij gebruiken de gegevens over u om de volgende redenen en op de volgende manieren:

Wanneer er sprake is van een verplichting die voortvloeit uit een contract dat tussen u en Ons is gesloten:

 • Om u informatie te verstrekken over Onze producten en/of diensten die u bij Ons aanvraagt;
 • Om u te informeren over wijzigingen in Onze producten en/of diensten.

Wanneer dat nodig is voor Onze legitieme belangen:

 • Voor marketingdoeleinden, om u informatie te verschaffen over huidige en/of nieuwe producten en/of diensten waarvan Wij denken dat ze u kunnen interesseren;
 • Voor het opstellen van profielen en voor het analyseren van Onze klantendemografieën. Dit heeft enkel betrekking op de informatie die u verstrekt wanneer u Ons “Word Lid” formulier invult en helpt Ons te doen begrijpen op welke manier u shopt;
 • Voor de doeleinden van sociale media reclame;
 • Om te verzekeren dat de inhoud van Onze Website op de meest doeltreffende manier voor u en voor uw computer wordt gepresenteerd; en
 • Om te verzekeren dat u kan deelnemen aan interactieve functies van Onze service.

Wanneer u toestemming geeft:

 • Voor bepaalde types van rechtstreekse marketing die uw toestemming vereisen en hieraan onderworpen zijn; en
 • Om Ons in staat te stellen contact met u op te nemen om uw vraag of klacht te bespreken die u via Ons “Neem contact op” formulier op Onze Website of via de sociale media hebt ontvangen en om daarna met een korte enquête op te volgen.

Wanneer er een wettelijke en/of reglementaire verplichting bestaat:

 • Om te voldoen aan de toepasselijke wetten waar We verplicht zijn om bepaalde informatie te bewaren en/of openbaar te maken; en
 • Voor interne en externe auditdoeleinden.

7. Mededeling van uw gegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens aan derden meedelen:

 • Als onderdeel van Onze diensten maken wij gebruik van een aantal externe organisaties om Ons te helpen. Deze organisaties treden op als gegevensverwerkers en worden strikt gecontroleerd op de manier waarop zij met uw gegevens al dan niet mogen omgaan en Ella’s Kitchen blijft verantwoordelijk voor de bescherming van uw gegevens. Dergelijke geselecteerde derden zijn onder andere:
 • zakelijke partners, leveranciers, en onderaannemers voor de uitvoering van een contract dat Wij met hen of met u aangaan;
 • e-commerce partners, e-commerce betalingsverwerkers, e-commerce providers, e-commerce product fulfilment providers voor de uitvoering van een contract dat Wij met hen of met u aangaan;
 • IT-providers, waaronder zij die Onze Website hosten en Ons e-maildiensten leveren;
 • Data-analysebedrijven om Ons in staat te stellen Onze klanten beter te begrijpen en hoe u shopt;
 • Fulfilment providers van Onze Startpakketten;
 • Netwerken die de gegevens nodig hebben voor het selecteren en aanbieden van relevante en gerichte advertenties aan u en andere doelgroep consumenten – dit kan onder meer het personaliseren van de advertentie-inhoud inhouden die u (en andere doelgroep consumenten) zien op sociale media, gebaseerd op de details die door u worden verstrekt;
 • Indien u deelneemt aan een promotie of wedstrijd waarbij derden betrokken zijn en die derden u moeten informeren of u een prijs heeft gewonnen of dat u aan andere eisen moet voldoen. Wanneer u meedoet aan een promotie, bent u onderworpen aan alle officiële regels van die promotie die aanvullende informatie kunnen bevatten over specifieke privacy praktijken in verband met de promotie;
 • Als Wij een bedrijfsovergang doormaken, zoals een fusie, overname door een ander bedrijf, of de verkoop van alle of een deel van Onze activa, kunnen uw gegevens een van de overgedragen activa zijn en u erkent dat dergelijke overdrachten kunnen plaatsvinden en zijn toegestaan door dit Privacy Beleid;
 • Als we verplicht zijn om uw persoonsgegevens bekend te maken of te delen om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of om de Algemene Voorwaarden van Onze Website en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen; of om de rechten, eigendommen of veiligheid van Ella’s Kitchen, Onze klanten of anderen te beschermen. Dit omvat de uitwisseling van informatie met andere bedrijven en organisaties met het oog op de bescherming tegen fraude en vermindering van het kredietrisico; en
 • Om relevante klantenservice te kunnen bieden. Houd er rekening mee dat de persoonsgegevens die met betrekking tot klantenservice worden verwerkt, in een afzonderlijke database worden bewaard en niet voor marketingdoeleinden worden gebruikt.

8. Marketing

Wanneer u Ons de gepaste toestemming hebt gegeven voor onze algemene marketing, sturen wij u marketingmateriaal over andere producten of diensten die door Ella’s Kitchen worden aangeboden. Daarnaast kunnen Wij, wanneer u Ons de gepaste toestemming heeft gegeven, uw gegevens ook doorgeven aan een of meerdere van onze geselecteerde derden voor marketingdoeleinden (zoals hierboven beschreven in artikel 7).

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden en om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden in te trekken. U kunt uw recht om dergelijke verwerking te voorkomen ten alle tijde uitoefenen door een e-mail naar te sturen naar customer.enquiries@ellaskitchen.com; of door te klikken op “afmelden” in de relevante emailcommunicatie(s).

9. Internationale overdrachten

De gegevens die Wij van u verzamelen, kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen worden op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Uw gegevens kunnen worden verwerkt door personeel dat buiten de EER werkt en dat voor Ons werkt of voor een van de derden aan wie Wij uw persoonsgegevens kunnen doorgeven (zie artikel 7 hierboven). Wij zullen uw gegevens alleen buiten de EER overdragen als Wij passende maatregelen hebben genomen om ervoor te zorgen dat deze zorgvuldig worden beschermd, bijvoorbeeld voor het sluiten van gepaste contracten die zijn goedgekeurd door de regelgevende instanties voor gegevensbescherming met die relevante derden. U kunt een kopie van Onze standaard contractsbepalingen verkrijgen door contact met Ons op te nemen via het formulier “Neem contact op” op Onze Website.

10. Als u jonger dan 16 jaar bent

Als u jonger dan 16 jaar bent, moet een ouder of voogd toestemming geven voordat u een “Lid” van Ella kan worden.

11. Uw rechten

U heeft het recht op toegang tot de informatie die Wij over u hebben en tot de details over hoe Wij die informatie gebruiken. U hebt ook het recht om ons te vragen om een kopie van deze informatie in een draagbaar formaat aan u of een andere derde te verstrekken.


Als een van de gegevens die Wij over u hebben onjuist is, kunt u ook verzoeken om deze te corrigeren of te wissen. U hebt ook het recht om van Ons te eisen dat Wij de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten en/of uw instemming voor de verwerking op basis van “toestemming” intrekken, tenzij Wij daar een wettelijke rechtvaardiging voor hebben.

Om uw rechten uit te oefenen, kunt u klikken op de “Contact” link op Onze Website of door een e-mail te sturen naar customer.enquiries@ellaskitchen.com en Wij zullen binnen de maand op uw verzoek reageren. In het zeldzame geval dat Wij niet binnen de maand kunnen reageren, laten Wij dit u zo snel mogelijk weten.

12. Links naar andere websites

Onze Website kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van andere websites. Als u een link naar een van deze websites volgt, let er dan op dat deze websites hun eigen privacy beleid hebben en dat Wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor dit beleid. Controleer dit beleid voordat u persoonsgegevens naar deze websites verzendt.

13. Wijzigingen in ons Privacy Beleid

Wij behouden Ons het recht voor om de inhoud van Onze Websites te wijzigen. Eventuele wijzigingen die Wij in de toekomst in dit Privacy Beleid aanbrengen, zullen op deze pagina worden geplaatst. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig dit Privacy Beleid te raadplegen. Als u Onze Website blijft gebruiken na het aanbrengen van dergelijke wijzigingen, betekent dit dat u het herziene Beleid accepteert.

14. Contact

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit Privacy Beleid en de manier waarop uw persoonsgegevens worden behandeld, zijn welkom en moeten naar Ons worgen gestuurd via het formulier “Neem contact op” op Onze Website; of door een e-mail te sturen naar customer.enquiries@ellaskitchen.com met als onderwerp Privacy Beleid Toezicht.


15. Klachten

Indien u zorgen of klachten heeft over de manier waarop Wij persoonsgegevens hebben behandeld, kunt u een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, die bereikbaar is via hun website op https://www.gegevensbeschermin... of schriftelijk op Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Wij vragen u om eventuele problemen met Ons te proberen op te lossen voordat u contact opneemt met de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit door contact met Ons op te nemen via het formulier “Neem contact op” op Onze Website; of door een e-mail te sturen naar Ons op customer.enquiries@ellaskitchen.com.