goed voor kleine buikjes

Met iedere lepel Ella's Kitchen helpt jouw kleintje ons om onze missie waar te maken: het leven van kinderen beter maken door het bevorderen van een gezonde relatie met eten. We zullen ons altijd inzetten om de stem te zijn van alle kinderen jonger dan 5 jaar en er nog een schepje bovenop doen om ervoor te zorgen dat ouders + verzorgers alle hulp krijgen die ze nodig hebben om gelukkig + gezond op te groeien.

Hero image for Goed voor kleine buikjes

zo goed is het om kinderen te kunnen leren om van goed eten te houden!

Iedere keer als jouw incredi-belly geniet van Ella's Kitchen, net zoals Mila, helpen ze ons bij de ondersteuning van onze partners, onderzoek en het geven van zintuiglijke food-educatie op scholen + kinderdagverblijven, zodat de kleintjes een gezondere + gelukkigere relatie met eten kunnen ontwikkelen

Flavour school

steun aan echte helden die hongerige gezinnen te eten geven

We zijn trots op onze samenwerking met fantastische partners, goede doelen en voedselbanken over heel de wereld, die ons helpen kwetsbare gezinnen met kleine kinderen die onze hulp nodig hebben te steunen.

Company shop group

met schoolkinderen naar een boerderij, leren over eten

Sinds 2010 gaan we met kleintjes van gezinnen van onze gemeenschap – die zich zo'n uitstapje vaak maar moeilijk kunnen veroorloven – naar een lokale boerderij en kleinschalige kwekerij om te leren waar hun eten vandaan komt. Met hulp van Zeni + jouw kleine incredi-belli hebben nu meer dan 10.000 kleintjes daaraan deelgenomen!

Engaging the senses

meer van de goede dingen

the good stuff we do – rapport

We zijn er hartstochtelijk van overtuigd dat er veel manieren zijn om de wereld beter te maken; een plek waar kleintjes gezonder + gelukkiger kunnen opgroeien. We zijn enthousiast over onze vooruitgang (die we bereikt hebben met de hulp van alle incredi-bellies) en dat willen we graag delen, samen met de hoogtepunten van onze goede dingen.

GSWD report Dutch 2x